Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
U

Umělecký výkon

představuje výkon herce, režiséra, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Uměleckým výkonem je též výkon artisty.

Ú

Úplatná zákonná licence

autorský zákon nevyžaduje svolení výkonného umělce k užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaného k obchodním účelům a k užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání, (patří sem i vysílaní prostřednictvím internetu) neboť již plyne ze zákona, avšak výkonnému umělci ze zákona přísluší právo na odměnu. Stanovení o úplatné zákonné licenci platí obdobně pro výrobce zvukového záznamu.

U

Užití "On demand"

je jeden ze způsobů sdělování díla veřejnosti, které je definováno jako zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, uživatel, který zpřístupňuje předměty ochrany prostřednictvím internetu, je povinný získat oprávnění jednak ke sdělování veřejnosti dle ustanovení § 18 odst. 2 a jednak k rozmnožování dle ustanovení § 13 autorského zákona.

Uživatel

je fyzická či právnická osoba, která při provozování své činnosti zpřístupňuje díla, výkony či záznamy veřejnosti, např. pořadatel produkce.