Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S

Sazebník

výše odměn za užití výkonů výkonných umělců a záznamů výrobců dle autorského zákona.

Sdělování veřejnosti

 

zpřístupňování díla (výkonu, záznamu) v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělování předmětů ochrany (tj. děl, výkonů a záznamů) veřejnosti může směřovat vůči individuálně neurčeným osobám nebo i osobám individuálně určeným a každé užití nad rámec užití pro osobní potřebu lze považovat za užití dle autorského zákona, pokud naň nespadá zvláštní výjimka.

 

Smlouva o zastupování práv výkonného umělce, příp. výrobce

Intergram zastupuje umělce či výrobce v rozsahu určeném smlouvou, především uděluje oprávnění k užití výkonů či záznamů a/nebo svým jménem požaduje, určuje, sjednává, inkasuje, vymáhá odměnu za užití výkonů či záznamů.