Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P

Právo výrobce zvukově obrazového záznamu

výrobce zvukově obrazového záznamu má pouze majetková prává, výrobci zvukově obrazového záznamu patří právo svůj zvukově obrazový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukově obrazový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukově obrazový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu. Výrobce zvukově obrazového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Právo výrobce je převoditelné a trvá 50 let od pořízení záznamu, popř. zveřejnění.

Právo výrobce zvukového záznamu

výrobce zvukového záznamu má pouze majetková prává, výrobci patří právo svůj zvukový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu. Výrobce zvukového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Právo výrobce zvukového záznamu je převoditelné a trvá 50 let od pořízení záznamu, popř.  zveřejnění.

Přenos provozování díla (výkonu či záznamu)

současné zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor provozování ze záznamu.

Provozování rozhlasového a televizního vysílání

zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) vysílaného rozhlasem a televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Provozování ze záznamu

zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí přístroje.

Provozovna

prostor volně přístupný zákazníkům nebo pouze samotným zaměstnancům.