Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M

Majetková práva výkonného umělce

výkonný umělec má právo svůj umělecký výkon užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může umělecký výkon užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem umělecký výkon užít je jeho právo na vysílání výkonu a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti, právo na záznam živého výkonu, rozmnožování  a znamenaného výkonu, rozšiřování, pronájem, půjčování a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti. Výkonný umělec má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu. Majetková práva výkonného umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu, nebo zveřejnění a jsou způsobilá být předmětem dědictví.