Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L

Licenční smlouva

autor (výkonný umělec, výrobce) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo (výkon, záznam) užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu, pokud není sjednáno jinak.

Licenční smlouva

autor (výkonný umělec, výrobce) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo (výkon, záznam) užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu, pokud není sjednáno jinak.