Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K

Kolektivní správce

společnost, která získala příslušné oprávnění od Ministerstva kultury k výkonu kolektivní správy. Každý kolektivní správce zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva.

Koncesionářský poplatek

tyto poplatky představují jeden ze zdrojů financování veřejnoprávního Českého rozhlasu a České televize podle zákona č. 348/2005 Sb. v platném znění, koncesionářské poplatky se platí za užití přístroje, povinnost uhradit odměny za udělení oprávnění k užití předmětů ochrany (děl, výkonů a záznamů) jejich sdělováním veřejnosti vzniká uživateli na základě autorského zákona (zákon č. 121/2000Sb. v platném znění).

Kontrolní komise

orgán kontroly v oblasti hospodaření a dodržování stanov, plnění usnesení a úloh orgánů Intergramu atd., členové jsou volení Valnou hromadou, činnost upravují stanovy Intergramu.