Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Sněmovna zamítla senátní návrh novely AZ

Aktuality

Sněmovna zamítla senátní návrh novely AZ

Vážení nositelé práv,

nejprve mi dovolte, jako novému řediteli INTERGRAM, využít tuto příležitost a poprvé vás srdečně pozdravit. Je posláním INTERGRAM reprezentovat vaše zájmy a vaše právo na spravedlivou odměnu za užití výkonů a záznamů.

Proto INTERGRAM vynaložil veškeré úsilí, aby zamezil přijetí senátního návrhu novely Autorského zákona, která představovala zásadní ohrožení pro vaše odměny z veřejných produkcí.

S radostí vám oznamuji, že naše společné nasazení mělo smysl a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes senátní návrh zamítla.

Bez pomoci vás, nositelů práv, by tato snaha nemohla být úspěšná. Tímto bych chtěl poděkovat všem umělcům i výrobcům, kteří podpořili petici Sdružení autorů a interpretů (SAI) a Herecké asociace, kontaktovali své zákonodárce či se jinak zapojili do kampaně proti senátnímu návrhu. Právě společný postup nositelů práv, kolektivních správců, SAI i některých mezinárodních institucí (např. ALAI či IFPI) byl klíčem k úspěchu.

Jsem si vědom, že tímto vítězstvím boj za vaše práva nekončí. Čekají nás nepochybně další výzvy. Chci vás ujistit za celý INTERGRAM, že jsme připraveni jim čelit s maximálním odhodláním.

S pozdravem,

JUDr. Ludvík Bohman

ředitel INTERGRAM

Více informací:

https://www.mediar.cz/reditelem-intergramu-se-stal-bohman-z-allianz/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/autorsky-zakon-poslanecka-snemovna-poplatky-senat-valenta-poslanci_1902010934_lac

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=69041&l=cz

Zpět

Archiv aktualit