Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Oznámení o výplatě odměn z NP a dědicům za rok 2017

Aktuality

Oznámení o výplatě odměn z NP a dědicům za rok 2017

Vážení zastupovaní výkonní umělci,

společnost INTERGRAM zaslala ve dnech 27. – 29. 9. 2018 vypočtené odměny z neidentifikovatelných příjmů prostřednictvím platebního příkazu nebo dle podkladů složenkou těm výkonným umělcům, kteří nejsou plátci DPH a vznikl jim nárok na odměnu za výkon jejich práv v roce 2017.

Těm výkonným umělcům, kteří jsou plátci DPH a vznikl jim nárok na odměnu za výkon jejich práv v roce 2017, jsme zaslali dne 29. 9. 2018 prostřednictvím e-mailu a České pošty oznámení o výplatě odměn z neidentifikovatelných příjmů jako podklad pro vystavení daňového dokladu na tuto odměnu.

Toto oznámení jsme zaslali v elektronické formě těm výkonným umělcům, kteří jsou plátci DPH a u kterých máme evidovány platné e-mailové adresy.

V listinné podobě zasíláme toto oznámení pak všem výkonným umělcům, kteří jsou plátci DPH, prostřednictvím České pošty.  Výplatu odměn provedeme neprodleně po obdržení vámi vystaveného daňového dokladu.

Ve stejném režimu rozlišení plátcovství DPH jsme zaslali dne 29. 9. 2018 též odměny z identifikovatelných a neidentifikovatelných příjmů dědicům po zesnulých výkonných umělcích, kterým vznikl za výkon jejich práv nárok na odměnu. U těch dědiců, kteří jsou sami zároveň výkonnými umělci, případně jsou dědici po více zesnulých výkonných umělcích, zasíláme doklad s rozkladem odměny po jednotlivých druzích užití ve stejném režimu jako u plátců DPH.

Těm výkonným umělcům, kterým v rámci výplaty odměny z identifikovatelných příjmů nevznikl nárok na její výplatu z důvodu výše odměny určené k výplate Vyúčtovacím řádem INTERGRAM, avšak v součtu s výpočtem odměn z neidentifikovatelných příjmů stanovené hranice určené k výplatě bylo dosaženo, byla odměna z identifikovatelných i neidentifikovtelných příjmů zaslána prostřednictvím platebního příkazu dne 29. 9. 2018.

Doklady k vyúčtování dle druhu užití záznamů vašich uměleckých výkonů vám budou zaslány v následujících dnech.

V případě nesouhlasu s výší jakéhokoliv druhu vyplacené odměny jste oprávněni ji reklamovat v souladu s Reklamačním řádem INTERGRAM jako přílohy Stanov INTERGRAM, schváleného Valným shromážděním INTERGRAM dne 14. 6. 2018, a to na adrese reklamace@intergram.cz . V této souvislosti vás chceme požádat o součinnost v tom smyslu, že pro INTERGRAM je jediným zdrojem pro výpočet odměn hlášení vysílatelů, a to jak v případě tzv. reprízného, tak užití komerčních snímků. Bude vám tedy v případě reklamace zaslán reklamační výpis, který bude obsahovat veškerá nahlášená užití vašich snímků. V případě nesouhlasu vás prosíme o zaslání těch údajů o vysílání vašich záznamů, které v reklamním výpisu nebudou a vy s určitostí budete vědět, že vysílány byly. Jedině tak můžeme u vysílatele prověřit, že jím poskytnuté hlášení není úplné. V případě, že zjistíme chybu ve výkazech vysílatele a s ní související chybný výpočet výše odměny, vám bude odměna dopočítána a proplacena.

Dovolíme si upozornit, že na vznesení reklamace se uplatňuje promlčecí lhůta tři roky (36 měsíců) od provedení reklamovaného vyúčtování.

Ještě jednou se omlouváme za prodlení vyúčtování roku 2017.

 

Dne 29. 9. 2018

INTERGRAM. z. s.

Zpět

Archiv aktualit