Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Oznámení o výplatách odměn

Aktuality

Oznámení o výplatách odměn

 

Vážení zastupovaní výkonní umělci,

dovolujeme si Vás informovat, že Vám INTERGRAM dnes zasílá platbu identifikovatelných příjmů za rok 2017. Tato platba se skládá z tzv. reprízného a odměn za užití komerčních snímků. Zároveň Vám v posledním týdnu měsíce září budou vyplaceny odm ěny z neidentifikovatelných příjmů.

Přestože INTERGRAM inkasoval odměny ve vyšším objemu než v roce 2016, celková částka vyplacených odměn bude nižší z důvodu účinnosti novely autorského zákona. Tato novela totiž nově kolektivním správcům ukládá povinnost vést část odměn, které nejsou vyplatitelné z důvodu nedostatečných informací o nositelích práv, po dobu 3 let na oddělených účtech. Po uvedenou dobu je kolektivní správce povinen dohledávat veškeré údaje nezbytné k určení nebo nalezení nositelů práv. Teprve následně je oprávněn zbylou částku rozdělit dle Vyúčtovacího řádu INTERGRAM, schváleného Valným shromážděním.  O tuto částku tedy zastupovaní nepřijdou, ale ze zákona ji nelze rozdělit dříve než za 3 roky.

Omlouváme se za nepříjemnosti s tím spojené, ale bohužel se nám i přes veškeré úsilí nepodařilo nalézt právně přijatelné řešení, které by mohlo vést k okamžité výplatě takových odměn a zabránit tak výše zmíněnému poklesu.

Za opoždění platby se ještě jednou omlouváme.

 

Mgr. Jan Simon

ředitel INTERGRAM

Zpět

Archiv aktualit