Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Výzva k doložení Čestných prohlášení

Aktuality

Výzva k doložení Čestných prohlášení

Vážení zastupovaní,

tímto Vás žádáme o doložení Vašich Čestných prohlášení nejpozději do 31. 3. 2018.

Bližší informace naleznete v přiloženém dopisu ředitele INTERGRAM - dopis ZDE.

Formuláře ke stažení:

 

Vážení zastupovaní,

vzhledem k tomu, že významná část z Vás nedodala Čestná prohlášení v závazném termínu k 28. 2. 2018, který byl oznámeném v e-mailu zaslaném aparátem INTERGRAM společně s formuláři ČP a poučením k jeho vyplnění, jsme nuceni touto cestou upozornit na ustanovení Vyúčtovacího řádu, jehož podobu přijalo Valné shromáždění INTERGRAM dne 14. 6. 2017 (viz níže)

Chápeme, že požadovaná změna termínu zaslání Čestného prohlášení, která vznikla z důvodu zákonné úpravy vyplývající z novely autorského zákona v souvislosti s povinností vyúčtovat do 30. 9. následujícího roku, je pro mnohé z Vás složitá.

Z uvedeného důvodu navrhuje Kontrolní komise rozhodnutím ze svého zasedání dne 19. 3. 2018 Výkonné radě ke schválení přechodné ustanovení Vyúčtovacího řádu, které pro vyúčtování Čestných prohlášení za rok 2017 umožní vyúčtovat nároky vzešlé z těchto prohlášení z řádných prostředků i z takových Čestných prohlášení, která byla přijata na INTERGRAM do 31-ti dnů po stanoveném termínu, tedy do 31. 3. 2018. To znamená, že Čestná prohlášení došlá po 28. 2 2018, nejpozději však do 31. 3. 2018, by nebyla vyúčtovávána z rezerv, ale z řádně inkasovaných odměn.

Upozorňujeme, že finální rozhodnutí v této záležitosti může učinit pouze Valné shromáždění INTERGRAM ve formě přechodného ustanovení Vyúčtovacího řádu. Nezbytnou podmínkou je, aby tuto otázku Výkonná rada INTERGRAM svým rozhodnutím zařadila mezi body určené k hlasování na Valném shromáždění.

V každém případě všem, kteří dosud Čestné prohlášení nepodali, doporučujeme podat jej co nejdříve. Pokud Valné shromáždění přechodné ustanovení Vyúčtovacího řádu v navrženém znění projednávat nebude nebo jeho znění nebude v rámci hlasování přijato, vyúčtování z rezerv proběhne na základě posloupnosti datumů, ve kterých budou Čestná prohlášení na INTERGRAM doručena.

Stávající ustanovení Vyúčtovacího řádu:

Článek A Výkonní umělci, odstavec II / 4. V případě, že výkonný umělec nezašle Čestné prohlášení ve stanoveném termínu, popř. do 21 dní od výzvy k doložení dalších podkladů, bude mu podíl na neidentifikovatelných příjmech vyplacen v dalším výplatním termínu z rezervního fondu, a to do výše příslušných rezerv

 

Článek B, Výrobci zvukových záznamů, odstavec II/ Způsob rozúčtování příjmů dle e):

V případě, že výrobce nezašle Čestné prohlášení ve stanoveném termínu, popř. do 21 dní od výzvy k doložení dalších podkladů, bude mu podíl na neidentifikovatelných příjmech vyplacen v dalším výplatním termínu z rezervního fondu, a to do výše příslušných rezerv.

 

Článek C, Výrobci zvukově – obrazových záznamů, poslední věta:

V případě, že výrobce nezašle Čestné prohlášení ve stanoveném termínu, popř. do 21 dní od výzvy k doložení dalších podkladů, bude mu podíl na neidentifikovatelných příjmech vyplacen v dalším výplatním termínu z rezervního fondu, a to do výše příslušných rezerv.

 

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Simon v. r.

Ředitel INTERGRAM

Formuláře ke stažení:

Zpět

Archiv aktualit