Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Roční vyúčtování 2015

Aktuality

Roční vyúčtování 2015

Roční vyúčtování 2015

V současné době dodavatel IT služeb provádí závěrečné výpočty a operace ročního vyúčtování.

Aktuálně  jsou dokončovány výpočty identifikovatelných příjmů umělců a výrobců. Výpočty neidentifikovatelných příjmů proběhnou odděleně ve dvou samostatných krocích a to nejprve pro umělce. Očekáváme, že výplaty výkonným umělců budou provedeny postupně v první polovině srpna.

Následně budou provedeny výpočty neidentifikovatelných příjmů výrobců zvukových záznamů podle nově odsouhlasených změn rozdělení neidentifikovatelných příjmů. Je tomu tak pro to, že dodavatel z kapacitních a časových důvodů nestihl upravit s předstihem rutinní program podle rozsáhlých změn vyúčtovacího řádu ve věci výrobců zvukových záznamů, které  přijala valná hromada 2016 s platností pro vyúčtování za rok 2015. Dodavatel IT služeb je nucen zapracovávat tyto změny mimo používaný program.

Harmonogram letošního vyúčtování je zejména ovlivněn řadou nových situací, které dodavatelská firma musela a musí řešit. Jedná se zejména o nové druhy užití rozúčtovávaných podle podkladů jako identifikovatelné příjmy v kategoriích veřejných produkcí a reklamního televizního vysílání. Projevují se nedostatky v personálním rozložení prací na straně dodavatele IT služeb, mimo jiné i kapacitní problémy dodavatele v řešení nových povinností vůči orgánům státní správy.

V obecné rovině budeme řešit situaci s dodavatelem IT služeb po dokončení vyúčtování roku 2015. Okamžitý zásah do aktuálního stavu  by ohrozilo samotné  provedení vyúčtování 2015 a splnění povinností, které plátcům DPH od roku 2016 ukládá zákon. Blíže se k této situaci vyjádříme na stránkách Zpravodaje INTERGRAM 2016.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Simon
ředitel

Zpět

Archiv aktualit