Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›  

Kdo jsme

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., vykonává kolektivní správu uvedených subjektů v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona), a to jako jediný subjekt na území České republiky.

 

Základ právní úpravy kolektivní správy práv v České republice představuje s účinností od 1. 12. 2000 zákon č. 121/2000 Sb. („autorský zákon“), konkrétně jeho hlava IV, ustanovení § 95 a následující.

 

Oprávnění k výkonu kolektivní správy uděluje na základě autorským zákonem stanovených podmínek Ministerstvo kultury, které je zároveň pověřeno výkonem dohledu nad činností kolektivních správců.

 

V souladu s účelem kolektivní správy práv, kterým je podle ustanovení § 95 autorského zákona kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv jejich nositelů a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti, zabezpečuje INTERGRAM s péčí řádného hospodáře výkon majetkových práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich uměleckým výkonům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, a to v případě, že jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný.

INTERGRAM je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

INTERGRAM v roce 1991 i za účelem poskytování služeb v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti a za účelem rozvoje a podpory interpretačního umění založily organizace sdružující významný počet nositelů práv, a to:

Herecká asociace

Svaz autorů a interpretů

Umělecké sdružení ARTES

Unie profesionálních zpěváků ČR

Unie orchestrálních hudebníků ČR

Společnost koncertních umělců, člen AHUV,

které jsou sdruženy ve Sdružení výkonných umělců

a

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s.

 

Oprávnění Intergramu od ministerstva kultury

opravneni-1_nahled.jpg