Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro členy   ›  ISRC

ISRC

Co je ISRC?

ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanácti místný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy.

Vyhledání konkrétní ISRC nahrávky v databázi ISRC-Intergram je možno ZDE

 

K čemu slouží?

ISRC slouží k identifikaci jednotlivých audio nahrávek a videoklipů na tuzemském i zahraničním trhu.

Jak sestavit ISRC?

ISRC kód nahrávky se skládá z:

  1. kódu státu – pro všechny nahrávky vyrobené v České republice je pevně daný kód státu - CZ
  2. kódu výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti Intergram. 
    Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy
  3. kódu roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydaní nahrávky
  4. kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce


Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek.

Jak zažádat o přidělení ISRC?

Pro přidělení ISRC kódu výrobce je potřeba vyplnit formulář, který  si můžete stáhnout  přímo z webu (Žádost o přidělení ISRC).

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu Intergram poštou (nebo oscanovaným s příslušným podpisem e-mailem na adresu michal.krejcirik@intergram.cz) spolu s kopií živnostenského listu, ve kterém musí být uvedena vydavatelská činnost nebo výroba, rozmnožování, distribuce, prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů. Pokud živnost nemáte nebo tuto činnost Vaše živnost neobsahuje, je potřeba kromě výše uvedeného formuláře současně vyplnit, podepsat a zaslat čestné prohlášení, které naleznete též v této sekci.

Poté Vám bude přidělen a zaslán ISRC kód výrobce. Tento kód slouží pro sestavení ISRC kódu a při vyplnění nahrávacího protokolu, který naleznete též v této sekci .

 

Nahrávací protokol

Každá audio nahrávka/videoklip se do mezinárodní ISRC databáze dostane prostřednictvím správně vyplněného a Intergram doručeného Nahrávacího protokol – Identifikaci nahrávky podle ISRC. Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety na nahrávkách se podílejícími. Tento protokol slouží též k potřebám vyúčtování odměn vybraných za užití nahrávek vysíláním v České republice.

*V případě potřeby podrobnějších informací volejte: Ing. Michal Krejčiřík 221 871 932. Veškeré potřebné dokumenty naleznete v sekci Formuláře.