Nacházíte se:   Intergram   ›  Formuláře

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře vyberte Člen (výkonný umělec) a následně vyberte typ činnosti. Uživatelé (restaurace, rádio, atd) naleznou formuláře pod odkazem "Pro uživatele" v hlavním menu.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

Přihlašovací formuláře

Přihlašovací formuláře v elektronické podobě si můžete vyhledat přes menu FORMULÁŘE. Přes VYHLEDEJ FORMULÁŘ - vyberte, zda jste Člen (tzn. výkonný umělec či výrobce) nebo Uživatel (provozovatel veřejných produkcí - v restauracích, barech atd.)

Zásady ochrany osobních údajů

Zobrazit více


Člen - Výkonní umělci (interpreti)

Smlouva o zastupování práv výkonného umělce

Jedná se pouze o vzor smlouvy, určený pro informaci, smlouva se uzavírá na originálním formuláři, který na vyžádání zašleme.

Otevřít formulář

Prohlášení výkonných umělců za rok 2018

1/ Průvodní dopis k prohlášení

odkaz

2/ Informace a vysvětlivky k prohlášení

odkaz

3/ A-Formulář

odkaz

4/ B-Formulář

odkaz

5/ Přehled vyplněných formulářů prohlášení

odkaz

6/ Aktualizace fakturačních údajů

odkaz

Čestné prohlášení výkonných umělců za rok 2017

1/ Průvodní dopis k ČP

odkaz

2/ Informace a vysvětlivky k ČP

odkaz

3/ A-Formulář

odkaz

4/ B-Formulář

odkaz

5/ Přehled vyplněných formulářů ČP

odkaz

6/ Aktualizace fakturačních údajů

odkaz

Čestné prohlášení výkonných umělců za rok 2016

1/ Průvodní dopis a informace a vysvětlivky k ČP

odkaz

2/ A-Formulář

odkaz

3/ B-Formulář

odkaz

4/ Přehled vyplněných formulářů ČP

odkaz

Dispozice pro poukázání odměny

Dispozice pro poukázání odměny od společnosti Intergram.

Otevřít formulář

VEŘEJNÁ PRODUKCE TYPU F

Užití záznamů při ozvučení kinosálů před a po představení

Otevřít formulář

Člen - Výrobci zvukových záznamů

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů

k uzavření smlouvy/ přidělení ISRC v případě, že živnost nemáte vůbec, případně živnost máte, ale předmětem Vaší živnosti není výroba zvukových a zvukově obrazových záznamů, případně vydavatelská činnost

Otevřít formulář

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ ZA ROK 2018

1/ Průvodní dopis

odkaz

2/ Informace a vysvětlivky k ČP

odkaz

3/ A-Formulář

odkaz

4/ B-Formulář

odkaz

5/ A-Formulář – příloha v XLS

odkaz

6/ B-Formulář – příloha v XLS

odkaz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ ZA ROK 2017

1/ Průvodní dopis

odkaz

2/ Informace a vysvětlivky k ČP

odkaz

3/ A-Formulář

odkaz

4/ B-Formulář

odkaz

5/ A-Formulář – příloha v XLS

odkaz

6/ B-Formulář – příloha v XLS

odkaz

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2016

1/ Průvodní dopis a informace a vysvětlivky k ČP

odkaz

2/ A-Formulář

odkaz

3/ B-Formulář

odkaz

Příloha čestného prohlášení výrobce zvuk. záznamů za rok 2014 - formulář A

Otevřít formulář

Příloha čestného prohlášení výrobce zvuk. záznamů za rok 2014 - formulář B

Otevřít formulář

Informace a vysvětlivky k čestnému prohlášení výrobce zvuk. záznamů - 2014

Otevřít formulář

Smlouva o zastupování práv výrobce zvukových záznamů

Jedná se pouze o vzor smlouvy, určený pro informaci, smlouva se uzavírá na originálním formuláři, který na vyžádání zašleme.

Otevřít formulář

Návrh textu smlouvy o převodu práv výrobce zvukových záznamů

Návrh textu smlouvy o převodu práv výrobce zvukových záznamů

Otevřít formulář

Člen - Výrobci zvukově obrazových záznamů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ ZA ROK 2018

1/ Průvodní dopis

odkaz

2/ Formulář

odkaz

3/ Příloha k ČP

odkaz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ ZA ROK 2017

1/ Průvodní dopis

odkaz

2/ Formulář

odkaz

3/ Příloha k ČP

odkaz

Čestné prohlášení výrobce zvukově-obrazových záznamů za rok 2016

1/ Průvodní dopis

odkaz

2/ Formulář

odkaz

Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů

k uzavření smlouvy/ přidělení ISRC v případě, že živnost nemáte vůbec, případně živnost máte, ale předmětem Vaší živnosti není výroba zvukových a zvukově obrazových záznamů, případně vydavatelská činnost

Otevřít formulář

PŘÍLOHA ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ ZA ROK 2015

Otevřít formulář

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ 2014

ČP výrobci audiovize.

Otevřít formulář

Průvodní dopis 2014

Průvodní dopis - Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů 2014.

Otevřít formulář

Smlouva o zastupování práv výrobce zvukově obrazových záznamů

Jedná se pouze o vzor smlouvy, určený pro informaci, smlouva se uzavírá na originálním formuláři, který na vyžádání zašleme.

Otevřít formulář

Člen - Soubory (hudební tělesa)

Smlouva o zastupování práv výkonných umělců - soubory nebo skupiny


Jedná se pouze o vzor smlouvy, určený pro informaci, smlouva se uzavírá na originálním formuláři, který na vyžádání zašleme.

Otevřít formulář

Člen - Dědici

Smlouva o zastupování zděděných práv umělce

Jedná se pouze o vzor smlouvy, určený pro informaci, smlouva se uzavírá na originálním formuláři, který na vyžádání zašleme.

Stáhnout

Člen - ISRC

Žádost o přidělení ISRC

Žádost o přidělení ISRC kódu výrobce – prvního vlastníka

Otevřít formulář

Identifikace nahrávky podle ISRC - informace

Identifikace nahrávky podle ISRC - informace

Otevřít formulář

Uživatel - Public Prduction

Veřejná produkce typu A

Veškeré produkce, kde užití záznamů slouží jako "kulisa" a není vybíráno vstupné (např. restaurace, restaurace bez obsluhy (fast food), rychlé občerstvení, bary, herny, obchody, provozovny služeb, dopravní prostředky a ozvučení fit center, bazénů, koupališť, kluzišť apod.), dále pak v kancelářích, dílnách, výrobních halách, šatnách, provozních a technických zázemích a ostatních podobných prostorách.

Otevřít formulář

Výpočet: Výše odměny vychází z velikosti obce, ve které se nachází daná provozovna. Sazby jsou každý započatý provozovaný kalendářní měsíc, viz. tab. č. 1 v sazebníku.

Veřejná produkce typu C

Veškeré veřejné produkce, kde je užití záznamů nedílnou součástí a veřejné produkce typu A, kde je vybíráno vstupné: např. diskotéky,  hudební kluby, taneční a baletní školy, cvičení s hudbou, in door cycling, módní přehlídky, herny a kasina se vstupným, zábavné pořady, artistická show, taneční vystoupení apod.

Otevřít formulář

Výpočet: Sazba za jednu veřejnou produkci činí 10% z násobku kapacity a vstupného. Taneční a baletní školy, cvičení s hudbou, in door cycling - sazba za jednu veř. prod. činí 5% z násobku kapacity a vstupného. Pokud je výše vstupného různá, uvede se průměrná cena vstupenky. Pokud se vstupné nevybírá nebo je nižší než 51,00 Kč, pro potřeby výpočtu je považována za základ částka 51,00 Kč.

Veřejná produkce typu D

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů na veřejném prostranství, které je volně přístupné a není vybíráno vstupné: např. centrální ozvučení tržišť, volební shromáždění, obecní rozhlas, reklamní akce apod.

Otevřít formulář

Výpočet: Obce do 30.000 obyvatel - sazba , obce od 30.000 do 100.000 obyvatel - sazba, obce nad 100.000 obyvatel - sazba .

Veřejná produkce typu E

Užití záznamů na poutích, lidových zábavách, slavnostech, zábavních parcích apod.

Otevřít formulář

Výpočet: Sazba činí za každou provozovanou atrakci a den

Veřejná produkce typu F

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů v kinech a divadlech před a po představeních.

Otevřít formulář

Výpočet: Kapacita sálu do 100 míst: vstupenka do 50 Kč - sazba Kč za sál a den, vstupenka do 100 Kč - sazba za sál a den, vstupenka nad 100 Kč - sazba za sál a den. Kapacita sálu nad 100 míst: vstupenka do 50 Kč - za sál a den, vstupenka do 100 Kč - sazba za sál a den, vstupenka nad 100 Kč- sazba za sál a den.

Veřejná produkce typu G

Užití záznamů při ozvučení výstav, veletrhů, uměleckých expozic apod.

Otevřít formulář

Veřejná produkce typu I

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů při obřadech (za úplatu) např.: svatby, kremace, pohřby apod.

Otevřít formulář

Výpočet: Sazba činí 67,50 Kč za každý obřad.

Veřejná produkce typu J

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů při sportovních utkáních na stadiónech a ve sportovních halách a na všech sportovních akcích.

Otevřít formulář

Výpočet: Sazba za jednu veřejnou produkci činí 2% z násobku kapacity a vstupného.

Veřejná produkce typu J1

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů při provozování lyžařských vleků a lanovek.

Otevřít formulář

Výpočet: Sezónní provoz (do 7 měsíců v jednom kalendářním roce) za celé období, celoroční provoz (více jak 7 měsíců v jednom kalendářním roce) za celé období.

Veřejná produkce typu K

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů jako hudební doprovod erotických show.

Otevřít formulář

Výpočet: Sazba za jednu veř. produkci činí 15% z násobku kapacity a vstupného. Pokud je výše vstupného různá, uvede se průměrná cena vstupenky. Pokud se vstupné nevybírá nebo je nižší než 51,00 Kč, pro potřeby výpočtu je považována za základ částka 51,00 Kč.

Veřejná produkce typu L - Vybíráno prostřednictvím OSA

Hudební skříně - jukeboxy. Vybíráno prostřenictvím OSA (www.osa.cz)

Otevřít formulář

Veřejná produkce typu M

PL M Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů na pokojích ubytovacích zařízení.

Otevřít formulář

Veřejná produkce typu N

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů při divadelních představeních.

Otevřít formulář

Výpočet:

a) činohra: sazba činí za 1 minutu 6,18 Kč (bez DPH)

b) balet: sazba činí za 1 minutu 10,78 Kč (bez DPH)

Veřejná produkce typu P

Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů před, při a po koncertech a vystoupeních z playbacku a/nebo half playbacku.

Otevřít formulář

Výpočet: Výše odměny vychází z celkové doby užití v minutách, z kapacity sálu a průměrné ceny vstupenky. Sazby za halfplayback jsou stanoveny ve stejné výši jako za playback.