Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro uživatele   ›  Informace pro uživatele

Informace pro uživatele

Pověření společného zástupce, seznam platných kolektivních smluv, osiřelé předměty ochrany, využití prostředníka

Pověření společného zástupce:
Ustanovení § 97h autorského zákona umožňuje uživateli, který uzavírá smlouvy pro konkrétní způsob užití předmětů ochrany alespoň s dvěma kolektivními správci požadovat, aby kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce. Příslušný kolektivní správci jsou povinni pověřit společného zástupce ve lhůtě do 2 měsíců od doručení žádosti od uživatele příslušnému kolektivnímu správci. Tato povinnost se vztahuje na výkon kolektivní správy práva na užití provozováním díla a uměleckého výkonu ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, provozováním takového záznamu a na přenos takového provozování a práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu uživatele.
Kontaktní osoba: Martin Skalák, tel. č.: 221 871 953, email: martin.skalak@intergram.cz

Seznam platných kolektivních smluv:
•    Národní knihovna České republiky
•    Český olympijský výbor včetně přidružených sportovních svazů a asociací a České obce Sokolské
•    BPA sport marketing a.s.,
•    Autoklub České republiky
•    STES a.s. (fotbalová 1. a 2. liga)
•    Ministerstvo obrany ČR
•    Asociace uměleckých základních škol 
•    Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR (DDM)
•    Diakonie Českobratrské církve evangelické
•    Asociace hotelů a restaurací České republiky z. s.

Zobrazit více