Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro členy   ›  Výkonní umělci

Výkonní umělci

Výkonným umělcem se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon.

 

Členem INTERGRAM se může stát každá fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo některého jiného členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo má na území těchto států trvalé bydliště, pokud je výkonným umělcem ve smyslu autorského zákona a nahrává zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, které se veřejně užívají ve smyslu autorského zákona. Členem se může stát za předpokladu, že příslušný soubor práv svěřovaný INTERGRAM ke kolektivní správě již nesvěřil ke správě jinému kolektivnímu správci ve stejném časovém i územním rozsahu, pokud tak ovšem nestanoví zákon.